Directiewijziging BIK bouw

BIKbouw Flags Sky WEBHierbij willen wij kenbaar maken dat Wim Fortuin per 1 september vertrekt bij BIK bouw.

In de afgelopen periode is de directie tot de conclusie gekomen dat het, in het belang van het bedrijf, beter is als de dagelijkse leiding bij één eindverantwoordelijke ligt. Om die reden is er in onderling overleg en met wederzijds goedvinden besloten dat Wim de organisatie gaat verlaten.

Uiteraard willen wij Wim bedanken voor zijn inzet en bijdrage de afgelopen jaren en wensen hem alle succes in de toekomst.

Jasper Sluimer, algemeen directeur van BIK bouw, neemt de taken van Wim over.  

 • icoonBIK5
  BIK bouw
 • icoon1
  Betrouwbaar
 • icoon2
  Betrokken
 • icoon3
  Innovatief
 • icoon4
  Kwaliteit
 • icoon5
  Klantgericht
Contact gegevens

VESTIGINGSADRES: BIK bouw | Oosteinde 11 r | 2991 LG Barendrecht | 0180-726946 | VOLG ONS: